Exocad DentalCAD Ultimate Lab Bundle

Podstawowa wersja DentalCAD + 13 modułów

Podstawowa wersja DentalCAD ​​wspiera Cię w projektowaniu różnych: estetycznych i funkcjonalnych uzupełnień dentystycznych i urządzeń dentystycznych w oparciu o indywidualną anatomię i wymagania

Moduły zawarte w tej wersji oprogramowania:

1. Virtual Articulator
2. Povisional crown
3. TrueSmile
4. Tooth Library ZRS Wiederman
5. Implant
6. Bar
7. Dicom Viewer
8. Model Creator
9. Smile Creator
10. Full Denture
11. Partial CAD
12. Bite Splin
13. Jaw Motion Import

 

Strona internetowa produktu:
www.exocad.natrodent.pl

Wymagania sprzętowe dla platformy:
www.exocad.natrodent.pl/support-i-download

Szkolenia z obsługi platformy
www.courses.natrodent.pl/kursy/exocad

Pytania ? Chętnie na nie odpowiemy
www.exocad.natrodent.pl/contact