Regulamin

WARUNKI OGÓLNE


Sklep internetowy sklep.natrodent.pl należący do firmy NATRODENT PROFESJONALNE SYSTEMY PROTETYCZNE B.Troczyński, P.Nagadowski z siedzibą 90-133 Łódź, ul.Wierzbowa 46/48 

NIP 732-17-64-271, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.sklep.natrodent.pl

umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem internetu.
Ceny wszystkich towarów prezentowanych są podane w cenach PLN brutto.
Przy większych zamówieniach istnieje możliwość negocjowania cen.
Podając adres e-mail w zamówieniu firma wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej drogą elektroniczną.
Zamieszczone na stronach w.w.w. sklepu internetowego sklep.natrodent.pl ceny nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 oraz 66¹ kodeksu cywilnego – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.. Prezentacje umieszczone na stronach www sklepu internetowego sklep.natrodent.pl stanowią wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 72 Kodeksu Cywilnego.
Skorzystanie z formularza zamówieniowego stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży skierowaną do sklepu internetowego sklep.natrodent.pl.Zgodnie z brzmieniem art. 66¹ kodeksu cywilnego potwierdzenie przez sklep internetowy otrzymania oferty nie stanowi przyjęcia oferty i zawarcia umowy sprzedaży. Do zawarcia umowy dochodzi wraz z przesłaniem przez sklep internetowy sklep.natrodent.pl potwierdzenia przyjęcia oferty.
Zamówienie złożone w sklepie internetowym nie jest równoznaczne z zawarciem umowy.
W sytuacjach szczególnych Sklep Internetowy www.sklep.natrodent.pl ma prawo odmówić zrealizowania zamówienia.
Sklep zastrzega sobie możliwość błędów w opisie i cenach produktów.

PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

•Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia.
Dane wpisywane do formularza muszą zawierać prawdziwe informacje.
W przypadku zamieszczenia na formularzu zamówienia niepełnych danych zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji.
•Jeśli zdarzy się, że któryś z artykułów będzie chwilowo niedostępny, poinformujemy o tym Państwa emailem bądź telefonicznie.
•Zamówienia złożone w dni powszednie po 14.00, w soboty, w niedziele oraz święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
Zamawiane towary wysyłane są najczęściej następnego dnia roboczego po potwierdzeniu zamówienia, w szczególnych przypadkach realizacja zamówienia może trwać dłużej.
Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówienia.
•Koszty przesyłki do 1000 zł netto pokrywa nabywca , powyżej 1000zł netto- sklep
•Do każdej przesyłki dołączamy dowód zakupu bądź fakturę VAT. Zamawiający ma możliwość wybrania form zapłaty i formy przesyłki, zgodnie z informacjami pojawiającymi się na stronie www.sklep.natrodent.pl podczas składania zamówienia.
•Klient może korygować i wycofać złożone zamówienie do momentu jego wysłania.
W przypadku anulowania zamówienia, jeżeli kwota należna została już wpłacona na konto sklepu internetowego, firma Natrodent zwraca ją Kupującemu. Należność zostanie przelana na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy. Wpłata zostanie dokonana w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez BOK wiadomości elektronicznej z numerem rachunku bankowego Kupującego.
•Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem,że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu.W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja,wydłużenie czasu oczekiwania,anulowanie całości zamówienia).
•Do sprzedaży promocyjnej przeznaczona jest ograniczona ilość towarów i realizacja zamówień objętych promocją następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.
Sklep www.sklep.natrodent.pl zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku,gdy zamówiony towar nie jest dostępny na magazynie na skutek wyczerpania zapasów.
•Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zamówienia z przyczyn od sklepu niezależnych np. wadliwego działania systemów sieci.
•Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca z chwilą potwierdzenia zamówienia w drodze mailowej lub telefonicznej przez pracownika sklepu!
Oferta sklepu internetowego nie stanowi oferty zgodnie z art.71 Kodeksu Cywilnego.
Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie,wprowadzania nowych produktów do oferty sklepu, przeprowadzania lub odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź do wprowadzania w nich zmian.
Błędne wskazania na skutek błędów czy opóźnień w aktualizacji cen towaru nie mogą stanowić podstawy do wysuwania roszczeń wobec sprzedawcy. Potencjalne rozbieżności będą korygowane w trakcie potwierdzania zamówienia.
•Pierwsze trzy zamówienia - paczki wysyłane są za pobraniem lub przedpłatą. 
•Sklep Internetowy zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych. Zgodnie z tą ustawą klienci mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawy bądź do zaprzestania ich wykorzystywania.

•Ceny towarów w Sklepie Internetowym z kategorii AmannGirrbach, DMG oraz Erio podawane są w przeliczeniu na pln. Według aktualnego średniego kursu Euro NBP według danego dnia.  
• Ceny urządzeń z grupy AmannGirrbach - Systemy CAD/CAM ustalane są z każdym klientem indywidualnie.

REKLAMACJE

Podstawą przyjęcia reklamacji jest przysłanie na własny koszt reklamowanego towaru na adres Sklepu z dołączonym z dołączonym dowodem zakupu.
Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia uszkodzonego towaru na adres firmy.
W przypadku uznania reklamacji, towar zostanie naprawiony bądź wymieniony na nowy i zostanie odesłany na koszt sklepu na adres Klienta, W momencie, gdy reklamowanego towaru nie będzie można naprawić bądź wymienić na nowy, Sklep zwróci Klientowi pieniądze na wskazany przez niego, rachunek bankowy.
Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera lub monitora Klienta (kolor, proporcje) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas transportu oraz braku towarów w przesyłce będą rozpatrywane tylko wówczas, gdy klient stwierdzi taką wadę w momencie odbioru towaru w obecności doręczyciela i zostanie ten fakt potwierdzony notatką sporządzoną i potwierdzoną podpisem doręczyciela.

ZWROT

Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy i zwrotu towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od otrzymania towaru, pod warunkiem, że zwracany towar jest nieużywany, z nienaruszoną etykietą, czysty, pozbawiony zapachu. Koszty przesyłki zwrotnej pokrywa Zamawiający. Sklep Internetowy nie przyjmuje żadnych przesyłek za pobraniem.
Zwrot pieniędzy następuje wyłącznie przelewem na wskazany przez Klienta rachunek bankowy i dokonywany jest w terminie do 7 dni po otrzymaniu przez Sklep towaru.
Klient wysyła towar na własny koszt.
W przypadku zwrotu pieniędzy za towar, nie zwracamy kosztów przesyłki.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu Sklepu Internetowego sklep.natrodent.pl
Złożenie zamówienia jest jednoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu zamówienia na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997r (Dz.U. nr 133, poz.883)
W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o Ochronie Praw Konsumentów oraz o Ochronie Danych Osobowych