Frezy Ceramill

Roto RFID 2.0 mm Ti-forms

Roto RFID 2.0 mm Ti-forms

JestJest
brutto: 272,00 zł
(netto: 221,14 zł)
Roto RFID 2,5 Zi

Roto RFID 2,5 Zi

JestJest
brutto: 478,00 zł
(netto: 388,62 zł)
Roto RFID 2,5 Sintron

Roto RFID 2,5 Sintron

JestJest
brutto: 413,00 zł
(netto: 335,77 zł)
Roto RFID 2,5 SC WAX

Roto RFID 2,5 SC WAX

JestJest
brutto: 410,00 zł
(netto: 333,33 zł)
Roto RFID 2,5 PMMA/szyny

Roto RFID 2,5 PMMA/szyny

JestJest
brutto: 490,00 zł
(netto: 398,37 zł)
Roto RFID 1.0 mm Ti-forms

Roto RFID 1.0 mm Ti-forms

Produkt na zamówienieProdukt na zamówienie
brutto: 272,00 zł
(netto: 221,14 zł)
Roto RFID 1,0 Zi

Roto RFID 1,0 Zi

JestJest
brutto: 478,00 zł
(netto: 388,62 zł)
Roto RFID 1,0 Sintron

Roto RFID 1,0 Sintron

JestJest
brutto: 413,00 zł
(netto: 335,77 zł)
Roto RFID 1,0 SC WAX

Roto RFID 1,0 SC WAX

JestJest
brutto: 410,00 zł
(netto: 333,33 zł)
Roto RFID 1,0 PMMA/szyny

Roto RFID 1,0 PMMA/szyny

JestJest
brutto: 490,00 zł
(netto: 398,37 zł)
Roto RFID 0,6 Zi

Roto RFID 0,6 Zi

JestJest
brutto: 478,00 zł
(netto: 388,62 zł)
Roto RFID 0,6 Sintron

Roto RFID 0,6 Sintron

JestJest
brutto: 413,00 zł
(netto: 335,77 zł)
Roto RFID 0,6 SC WAX

Roto RFID 0,6 SC WAX

JestJest
brutto: 410,00 zł
(netto: 333,33 zł)
Roto RFID 0,6 PMMA/szyny

Roto RFID 0,6 PMMA/szyny

JestJest
brutto: 490,00 zł
(netto: 398,37 zł)
Roto RFID 0,3 Zi

Roto RFID 0,3 Zi

JestJest
brutto: 478,00 zł
(netto: 388,62 zł)