Exocad DentalCAD Implant Lab Bundle

Podstawowa wersja DentalCAD  + 7 modułów

Podstawowa wersja DentalCAD ​​wspiera Cię w projektowaniu różnych: estetycznych i funkcjonalnych uzupełnień dentystycznych i urządzeń dentystycznych w oparciu o indywidualną anatomię i wymagania

Moduły zawarte w tej wersji oprogramowania:

1. Virtual Articulator
2. Povisional crown
3. TrueSmile
4. Tooth Library ZRS Wiederman
5. Implant
6. Bar
7. Dicom Viewer

Strona internetowa produktu:
www.exocad.natrodent.pl

Wymagania sprzętowe dla platformy:
www.exocad.natrodent.pl/support-i-download

Szkolenia z obsługi platformy
www.courses.natrodent.pl/kursy/exocad

Pytania ? Chętnie na nie odpowiemy
www.exocad.natrodent.pl/contact